×

Om oss

Vi har 22 ansatte fordelt på 7 pedagogiske ledere, to pedagogiske medarbeidere under utdanning, en faglig veileder, 11 pedagogiske medarbeidere og en styrer.

Barnehagen har et total areal på 619 kvm hvorav barnas leke og oppholdsareal utgjør 350 kvm. Uteområdet består av asfalt, gress og en liten del naturtomt med trær, jord og stein. Vi har sandkasser med godkjent byggesand og sandbasseng/fallunderlag av gummi under lekeapparatene. Det er oppført en hinderløype bestående av tømmerstokker som barna kan balansere og klatre på. Underlaget her er jord og gress.

Våre verdier er: Imøtekommende, engasjerte og tilstedeværende voksne